Oznamy

Vyhodnotenie výtvarných a fotografických prác žiakov zš pri príležitosti svetového dňa vodyZákladná škola Nám. Konkolyho - Thege:

Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda - Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyuč. jaz. maď.:

O firme

založenie

MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. bola založená dňa 01. 07. 2004 ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 %-nou účasťou mesta Hurbanovo. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a dodávka pitnej vody pre spotrebiteľov, odvádzanie a čistenie odpadovej vody.
Výpis z obchodného registra : oddiel: SRO, VLOŽKA: 14891, Ičo: 36 561 193

Organizačná štruktúra spoločnosti:

 • valné zhromaždenie
 • dozorná rada
 • konateľ

čítať ďalej

Prevádzkové úseky spoločnosti:

 • obchodno - ekonomický
 • prevádzkový:
  • úsek vody
  • úsek kanalizáci
  • úsek správy verejného osvetlenia

čítať ďalej

Predmet podnikania:

 • prevádzkovanie verejného vodovodu II. kategórie
 • prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie
 • vodoinštalatérstvo
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej činnosti
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

Stránkové hodiny:

P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
U: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
S: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
Š: 7,30 -11,30 13,00 -15,00
P: 7,30 -11,30 13,00 -15,00